Thomas More // Brengt actuele kennis en expertise van het basisonderwijs samen om leraren op te leiden voor Rotterdam en omgeving. Samen met de katholieke basisschoolbesturen willen ze ervoor zorgen dat alle leerlingen in Rotterdam en omgeving de beste leraren krijgen: leraren die het verschil maken, leraren die het geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven, leraren die onderwijs maken waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot levenskunstenaars.

Cases

Thomas More is meer dan enkel een hogeschool. Thomas More kan gezien worden als centrum voor Samen Opleiden, Samen Professionaliseren, Samen Onderzoeken & Ontwerpen. Naast een Pabo opleiding biedt Thomas More mogelijkheden om verder te professionaliseren en jezelf (verder) te ontwikkelen.

Om studenten / leerkrachten beter voor te bereiden op hun opleiding en latere werkzaamheden zijn er een tweetal animaties gemaakt die uitleg geven aan twee gebieden. Namelijk: Onderzoekend handelen en de verbetercultuur.

Animatie: Onderzoekend handelen

Tijdens de opleiding aan Thomas More word je als student opgeleid om een koppeling te leggen tussen theorie en praktijk. Eén van de methodieken die je gaat beheersen is die van onderzoekend handelen. Hoe breng je deze in de praktijk? Aan de hand van een voorbeeld personage ‘Elin’ wordt er uitleg gegeven aan onderzoekend handelen en hoe ze haar handelen met kinderen in de onderwijspraktijk kan ontwikkelen.

Animatie: de Verbetercultuur

Schoolgemeenschappen en de daaronder vallende scholen, aangesloten bij de Thomas More, werken met een zogenaamde verbetercultuur. Om hier goed uitleg aan te geven, is er een animatie ontwikkeld waarin personage ‘Pim’ hier uitleg aan geeft. Als onderdeel van een team werkt hij aan een verbetercultuur in de school met verbeterborden. Samen heeft het team bepaald wat belangrijke thema’s zijn om dit schooljaar aan te werken. ‘Elke dag samen een beetje beter’ is een doorlopend proces. Dit zie je dan ook uitgebeeld in de opgeleverde animatie.

Thomas More

Kies je voor Thomas More Hogeschool dan kies je voor een krachtige leeromgeving, waaraan jij een actieve bijdrage levert. De leersituaties op de pabo en in de praktijk inspireren jou om met de verworven kennis aan de slag te gaan en je eigen vorm te ontwikkelen.

Thomas More ontwikkelt zich steeds meer tot centrum voor Samen Opleiden, Samen Professionaliseren, Samen Onderzoeken & Ontwerpen… Samen met de Convenant partners, maar ook gebruikmakend van andere partners met toegevoegde waarde, wordt in een continue proces hard gewerkt om de kwaliteit van het onderwijs structureel te verbeteren en blijvend te ontwikkelen. Primair wordt er daarbij aandacht gegeven aan de doorgaande professionele ontwikkeling van leraren om leerlingen in een snel veranderende maatschappelijke context zo goed mogelijk voor te bereiden op een nog onbekende toekomst. Dit gebeurt met oog en hart voor de katholieke kernwaarden met respect voor keuzes op religieus en levensbeschouwelijk gebied.

KLANT Thomas More
OPDRACHT 2D-animatie: Concept, creatie (Lucan & Lionel).