Wat is het doel van je (online) activiteiten? Welke doelgroep spreken we aan? Wat gaan we communiceren en hoe doen we dat? Op welke manier en met welke zoektermen wil je gevonden worden op Google en Bing? Tijdens een persoonlijk gesprek nemen we de wensen en vragen door. Als uitgangspunt of achterliggende gedachte hanteren we de wisselwerking tussen de volgende drijfveren:

DOEL: Weten wat je wil bereiken.
FOCUS: Weten waar je nu staat.
ACTIE: De best mogelijke next steps.

Traject

Gekoppeld aan een quickscan analyse van je huidige activiteiten is dit is de basis voor ons voorstel. Hierin staat uiteraard ook een planning en begroting voor het traject. Voor ieder traject doorlopen we in grote lijnen de volgende stappen: contact; gesprek; quickscan analyse; voorstel; creatie; presentatie; bouw en oplevering. Deze vormen de basis voor het bereiken van ons doel. Jouw online succes. Tot slot blijven we natuurlijk graag betrokken bij de implementatie en voortgang. Ieder traject wordt geëvalueerd zodat wij indien nodig ook onze dienstverlening nog verder kunnen optimaliseren.

Vervolg

Na de oplevering blijven we graag meedenken in het online (en eventueel ook offline) bouwen en laden van je merk en het aanbod. Dit kan door bijvoorbeeld nieuwe relevante functionaliteit of andere mogelijkheden pro-actief onder de aandacht te brengen.

Ook kan er een periodiek overleg ingepland worden om blijvend te bouwen aan (online) zichtbaarheid voor jouw bedrijf of merk; een brainstorm met daaraan gekoppelde notitie met aanbevelingen en een investeringsoverzicht.

Soms ontbreekt het aan kennis, kunde en/of capaciteit. Laten wij nu die extra handjes voor je zijn. Op terugkerende basis of met een doeltreffende campagne!