Thomas More // Brengt actuele kennis en expertise van het basisonderwijs samen om leraren op te leiden voor Rotterdam en omgeving. Samen met de katholieke basisschoolbesturen willen ze ervoor zorgen dat alle leerlingen in Rotterdam en omgeving de beste leraren krijgen: leraren die het verschil maken, leraren die het geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven, leraren die onderwijs maken waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot levenskunstenaars.

Case

Thomas More is meer dan enkel een hogeschool. Thomas More kan gezien worden als centrum voor Samen Opleiden, Samen Professionaliseren, Samen Onderzoeken & Ontwerpen. Naast een Pabo opleiding biedt Thomas More mogelijkheden om verder te professionaliseren en jezelf (verder) te ontwikkelen.

Om dit gedachtegoed & uitgebreide aanbod goed op de kaart te zetten en daarin verschillende belanghebbenden / doelgroepen beter te bereiken, is er 2-D animatie bedacht en gecreëerd. Hiermee is het startschot gegeven communicatief handen en voeten te geven aan Thomas More.

Thomas More

Kies je voor Thomas More Hogeschool dan kies je voor een krachtige leeromgeving, waaraan jij een actieve bijdrage levert. De leersituaties op de pabo en in de praktijk inspireren jou om met de verworven kennis aan de slag te gaan en je eigen vorm te ontwikkelen.

Thomas More ontwikkelt zich steeds meer tot centrum voor Samen Opleiden, Samen Professionaliseren, Samen Onderzoeken & Ontwerpen… Samen met de Convenant partners, maar ook gebruikmakend van andere partners met toegevoegde waarde, wordt in een continue proces hard gewerkt om de kwaliteit van het onderwijs structureel te verbeteren en blijvend te ontwikkelen. Primair wordt er daarbij aandacht gegeven aan de doorgaande professionele ontwikkeling van leraren om leerlingen in een snel veranderende maatschappelijke context zo goed mogelijk voor te bereiden op een nog onbekende toekomst. Dit gebeurt met oog en hart voor de katholieke kernwaarden met respect voor keuzes op religieus en levensbeschouwelijk gebied.

KLANT Thomas More
OPDRACHT 2D-animatie: Concept, creatie (Lucan & Lionel).