RVKO // De RVKO (Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs) biedt ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs gebaseerd op een zich steeds vernieuwende katholieke traditie en op persoonlijke betrokkenheid van eenieder. Dat gebeurt vanuit de zeven kernwaarden van de RVKO: vertrouwen, verbondenheid, zorg, hoop, verwondering, respect en gerechtigheid.

Case

De RVKO zet zich in voor de kwaliteit van onderwijs. Ze realiseren zich dat hun professionals de belangrijkste bepalende factor zijn voor de kwaliteit van het onderwijs dat er aan hun leerlingen wordt aangeboden. Naast het uitgebreide na- en bijscholingsaanbod van de Thomas More Hogeschool wordt ook binnen de schoolteams en tussen de scholen onderling veel tijd besteed aan leren van en met elkaar.

Tijdens een jaarlijks (tweedaags) strategisch event komt alle directie van de bij RVKO aangesloten scholen bijeen. Om dit goed vast te leggen, is er dit keer gekozen voor de inzet van een visual notulist welke op locatie live is gaan tekenen. Met als resultaat platen om met de bezoekers te delen, ter bevordering van het proces en om interactie te bevorderen. Met een vol programma en een hoop informatie is het goed om deze visueel samen te vatten. Daarom is er naast een live tekenaar ook een video geschoten, gemonteerd en gepresenteerd op locatie.

KLANT RVKO
OPDRACHT Visuele verslaglegging event: Visual notulist (Drawup), Videoproductie (Pim van der Sluis).