De website buroonline.nl heeft vooral als doel om informatie te geven over het geldende dienstenaanbod.

Privacy

Als je een vraag hebt over deze website of een reactie dan kan je het contactformulier invullen. Je gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen:

  • Buro Online dit doet in het kader van een wettelijke verplichting;
  • Dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Indien je gebruik maakt van onder andere het stellen van vragen of maken van opmerkingen via onze website is het mogelijk dat je bepaalde persoonsgegevens van jezelf dient te verstrekken c.q. dat je deze op eigen initiatief verstrekt. Buro Online verwerkt deze gegevens om:

  • de internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de diensten via de website aangeboden ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren;
  • om de internetsite te kunnen optimaliseren;
  • om contact met je op te nemen voor de beantwoording van je vraag of opmerking.
  • Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt indien en voorzover dat is toegestaan door de Wet bescherming persoonsgegevens.

Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden in te zien.